Zkratka GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů. Je to nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, který od 25.5.2018 přímo stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby).
Společnost NEW TELEKOM, spol. s.r.o. si důležitost ochrany osobních údajů plně uvědomuje, a proto klade silný důraz na bezpečnostní politiku v rámci fungování firmy, tj. bezpečnostní opatření, mlčenlivost zaměstnanců, pečlivá volba smluvních patrnerů a dodržování vnitřních směrnic. Níže uvedený odkaz vede na prohlášení, kde jsou uvedena opatření, která používáme pro ochranu osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů