menubg
tmp
bg_h2section

Bezpečnost hlasových služeb

pageblockbg
pageblocktopbg
pageblockbottombg

NewTel vnímá oblast bezpečnosti jako velmi důležitou s ohledem na ochranu dat zákazníků, zabezpečení hlasových služeb proti zneužití třetími osobami z několika hledisek, a to jako zajištění bezpečnostní politiky na úrovni vlastní infrastruktury a jako uplatnění bezpečnostních pravidel na straně svých zákazníků, jimž může formou vhodných služeb a konfigurace technických parametrů na poskytovaných koncových zařízeních napomoci ochránit jejich ICT prostředí.


Na obrázku je patrné rozdělení oblasti bezpečnosti elektronických komunikací, jak je vnímáno ze strany NewTel. ICT oblast, která pokrývá jak infrastrukturu pro ukončení hlasových služeb, tak oblast datových úložišť, webových a e-mailových serverů, DNS apod., je pravidelně kontrolována proti virům, malware a dalším škodlivým kódům, jsou cyklicky prováděny update a bezpečnostní „záplaty“ na operačních systémech Windows a Linux. V části síťové infrastruktury je bezpečnost zákaznických VPN sítí zajišťována centrálními a také dedikovanými firewally, IDS/IPS systémy proti DoS a DDoS útokům, překladem NAT/PAT do privátních IP rozsahů a dalšími vhodnými nástroji.

 

Hlasové služby jsou chráněny proti zneužití zvýšeným zabezpečením SIP účtů na VoIP ústřednách, a to jak na centrálních (zákazníky sdílených), tak na vyhrazených. Zabezpečení obvykle zahrnuje omezení počtu odchozích volání, omezení/blokace volání do zahraničí, identifikace účastnického
IP telefonu dle IP adresy, varovné e-mailové zprávy po zjištění netypického chování apod.