menubg
tmp
bg_h2sectionsubsec_ssl icon

Zabezpečený přístup do VPN - SSL

pageblockbg
pageblocktopbg
pageblockbottombg

SSL přístup do VPN (Virtuální privátní siť)

NewTel jako integrátor datových řešení se zaměřuje nejen na integraci datových služeb (internet, pronájem okruhů, VPN), ale také do svých řešení pro zákazníky integruje doplňkové služby, kterými své služby obohacuje o bezpečnostní aspekty, které v současné době vysoké mobility uživatelů jsou nezbytné k zajištění citlivých dat uložených ve vnitrofiremních informačních systémech.

V oblasti vzdáleného přístupu do zákaznických VPN lze s použitím centrální SSL brány (Secure Socket Layer Gateway) zajistit bezpečný šifrovaný přístup jak z „pevných“ externích pracovních stanic (PC, notebook, laptop), tak z mobilních zařízení (tablet, smartphone pracující s operačním systémem iOS, Google Android nebo Windows 8 Mobile). Obvyklým přenosovým prostředím pro tato mobilní pracoviště jsou jak bezdrátové sítě Wi-Fi, tak vysokorychlostní mobilní sítě 3G/4G/LTE nebo „pomalejší“ GPRS/EDGE.

Tato služba je vhodná pro všechny naše zákazníky, nezávisle na poskytovateli připojení k internetu. Služba SSL VPN jim zajistí přístup ke zdrojům dat v rámci privátní sítě poskytované společností New Telekom.
Nezbytným prvním krokem k úspěšnému navázání zabezpečeného spojení vůči naší SSL bráně je existence uživatelského účtu, tj. definice parametrů jako uživatelské jméno, heslo, k jaké VPN se má tento uživatel připojit a s jakým oprávněním (k jakým cílovým zdrojům).

K přístupu do Vaší VPN je potřeba mít na mobilním zařízení (tablet, smartphone) pouze webový prohlížeč podporující SSL komunikaci (TCP port 443). Tyto aplikace jsou dostupné na všech platformách, tj. Android, iOS nebo Windows. Newtel Vám může takový dodat. Vyšší úroveň připojení nabízí speciální aplikace Junos Pulse, která je opět dostupná zdarma pro všechny výše uvedené mobilní OS. V této aplikaci lze spravovat více přístupových účtů, přednastavit si uživatelské údaje.

Celkový počet mobilních připojení do Vaší VPN není omezen, v jednom okamžiku je naše SSL brána připravena propustit do Vaší VPN několik desítek vzdálených uživatelů využívajících SSL přístup.U poskytovaného SSL portalu se jedná o přístup k siti bez použití speciální uživatelské aplikace nebo aplikaci, kdy prostřednictvím prohlížeče internetu otevřete URL adresu, autentizujete se a následně máte k dispozici VPN nebo své interní aplikace (CRM systémy, ERP systémy, firemní elektronickou poštu, ostatní interní aplikace a programy).Obr. č. 1: Schéma technického řešení služby SSL VPN pro připojení mobilních uživatelů

Z uvedeného příkladu vyplývá, že NewTel v rámci svých technických řešení hledá vždy nejoptimálnější způsob připojení lokalit zákazníka, propojení různých přenosových technologií, integrace pevných a bezdrátových řešení do jednoho celku.