menubg
tmp
bg_h2sectionsubsec_technologie icon

TECHNOLOGIE

pageblockbg
pageblocktopbg
pageblockbottombg

Datová síť Newtel Core je s ohledem na maximální dostupnost postavena na aktivních prvcích Juniper a Cisco. Páteřní síť je založena na nejrychlejší dostupné technologii Ethernet 10 Gb/s.

V rámci přístupových technologií nejčastěji používáme metalická vedení pro technologie xDSL (ADSL, VDSL, SHDSL...), licencované rádiové spoje Point-to-Point ( PtP ) nebo Point-to-Multipoint ( PtMP), optická vlákna a mobilní přístup přes GSM.

U xDSL je rozdělení uvedeno v závorce, FWA přístupové sítě pracují v licencovaných kmitočtových pásmech 26 a 28GHz. Rádiové spoje typu PtP jsou používány v nelicencovaných pásmech (10,5 GHz, výjimečně i 5,8 GHz) a v licencovaných pásmech (13, 18, 23, 26, 28 a 38GHz) a to dle místních technických možností a míry okolního rušení.