menubg
tmp
bg_h2sectionsubsec_ip_adresa icon

IP ADRESY

pageblockbg
pageblocktopbg
pageblockbottombg

NEWTEL = LIR (lokální internetový registrátor)

Pro zákazníky má status NewTelu jako LIR význam zejména v případě přidělení veřejných IP adres, a to jak v nejrozšířenějším IPv4, tak nově také v prostoru IPv6. NewTel jako LIR má registrovány veřejné rozsahy IP adres, z nichž pro své služby zákazníkům přiděluje potřebný počet adres tak, aby zajistil svým zákazníkům dostupnost jejich datových sítí a podsítí v rámci České republiky a celého světa.

Zákazníci NewTelu tak mají možnost získat veřejné IP adresy bez nutnosti jejich vlastní registrace, nutného členství ve sdružení RIPE, jehož členem Newtel je, a hrazení poplatků za takové členství.

IP ADRESA je v informatice číslo, které jednoznačně identifikuje síťové rozhraní v počítačové síti, která používá IP (internetový protokol). Síťovým rozhraním může být síťová karta (Ethernet, Wi-Fi), IrDA port, ale může se jednat i o virtuální zařízení (loopback, rozhraní pro virtuální počítač a podobně).

V současné době je nejrozšířenější verze IPv4, která používá 32bitové adresy zapsané dekadicky po jednotlivých oktetech (osmicích bitů), například 192.168.0.2. Z důvodu nedostatku IP adres je postupně nahrazován protokolem IPv6, který používá 128bitové IP adresy, například 2001:db8:0:1234:0:567:8:1, což znamená, že počet možných adres je 2128 ≈ 3×1038. To je astronomicky velké číslo, teoreticky se jedná o 6×1023 IP adres na 1 m² zemského povrchu

V současné době je dominantní stále ještě IPv4, IPv6 je používáno v současné době spíše jen mezi operátory a poskytovateli internetového připojení a v rámci akademické sítě CESNET.